Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

endlesslove16
6233 06dc
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viabeltane beltane
endlesslove16
1669 3a9e 500
Reposted fromsavatage savatage viabeltane beltane
endlesslove16
7923 f4fb 500
Reposted frompampunio pampunio viabeltane beltane
endlesslove16
3642 291c
Reposted fromkarahippie karahippie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
endlesslove16
endlesslove16
Wciąż płakałam
Za tobą, ale teraz rozumiem,
Że nigdy naprawdę na mnie nie zasługiwałeś.
— ALMA - Perfect
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
endlesslove16
0993 ba33 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabeltane beltane
7601 81ac
Reposted fromamatore amatore viabeltane beltane
endlesslove16
3460 59e9 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeltane beltane

July 15 2019

endlesslove16
0253 a37d 500
3187 7c7e 500
Reposted fromjustadream justadream viabesomeoneelse besomeoneelse
endlesslove16
Z zupy wyrastasz, kiedy jesteś szczęśliwy. Nie zaglądasz już tak często. Porzucasz ją na kilka lat. A potem życie Ci się pierdoli i znów tu jesteś...
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
endlesslove16
Sulejki, Poland
Reposted frommefir mefir via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
endlesslove16
Czasy, gdy kobiety mogły się nad sobą bezkarnie roztkliwiać, już dawno minęły. Dwudziesty pierwszy wiek wymaga od nas twardych tyłków i ukrywania łez.
— Agata Przybyłek
5935 154b 500

fuckreiva:

i was reading through my journal and i found this one page and it broke me

July 14 2019

endlesslove16
0867 8257
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viabeltane beltane
endlesslove16
7495 b0d3 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaaisolro aisolro
endlesslove16
8752 0a32 500
Reposted fromsoftboi softboi viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16
endlesslove16
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl