Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2018

endlesslove16
4480 ae84
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16
4175 d937 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
endlesslove16
5803 ec12 500
Świetlicki.
endlesslove16
8619 ebb4
Reposted fromfelicka felicka viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16
To nic fajnego, kiedy opuszczają cię ludzie, na których liczyłeś.
— Jodi Picoult
Reposted fromnaturalginger naturalginger viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16
8784 7194
endlesslove16
On za Tobą nie tęskni 
— Idiotko.
Reposted fromhunsert hunsert viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16
endlesslove16
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
endlesslove16
endlesslove16
endlesslove16
4110 b682
endlesslove16
9174 41f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
endlesslove16
endlesslove16
Robert: Niech Pan rypie. Szarlatan Jamayka: Co? Ząb? Robert: Nie. Serce.
— Konstanty Ildefons Gałczyński "W szponach kofeiny"
Reposted frommajkey majkey viacytaty cytaty
endlesslove16

Gdy Cię poznałam nie było żadnych znaków. Słońce nie zmieniło lokalizacji, ziemia nie zatrzęsła się. Nie było nawet fajerwerków, grzmotów czy uginających się nóg. Wiedziałam,wiedziałam jednak, że to Ty.

— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16
Nie próbuj kochać za dwoje. Nie myśl: To nic, że on kocha trochę mniej - za to ja kocham trochę więcej. Kiedyś to w końcu się wyrówna, on w końcu nauczy się kochać tak mocno jak ja. Nie rób tego, droga nieznana przyjaciółko, która teraz może po raz pierwszy zastanawiasz się nad strategią miłości. Nie rób tego, nawet nie próbuj, bo to się nie sprawdza nigdy.
— Roma Ligocka - "Radość życia"
Reposted fromdreamadream dreamadream viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16
7086 b478
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl