Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

endlesslove16
8599 0b95
Reposted fromkato85 kato85 viamefir mefir
endlesslove16
3982 a7f1 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viamefir mefir
endlesslove16
0592 b770 500
Reposted fromtrotyllove trotyllove viamefir mefir
endlesslove16
I taką wodą być,
co otuli ciebie całą,
ogrzeje ciało, zmyje resztki parszywego dnia.
I uspokoi każdy nerw,
zabawnie pomarszczy dłonie,
a kiedy zaśniesz wiernie będzie przy twym łóżku stać.
— Happysad, Taką wodą być
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
endlesslove16
6035 b352
endlesslove16
endlesslove16
7136 2b34
nie ma pierdolenia.
Reposted fromtygrysek tygrysek viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
endlesslove16
endlesslove16

February 10 2018

8488 8bbb

connieportershiplog:

smalltowndevotee:

The Cat From Outer Space (1978)

Mama

February 08 2018

endlesslove16
2498 fcc9 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
endlesslove16
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
endlesslove16
2498 fcc9 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
endlesslove16
4323 cebd
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawakemeupx wakemeupx
endlesslove16
0959 a660
Reposted fromi-need-a-life i-need-a-life viawakemeupx wakemeupx
3190 e04e
Reposted fromamatore amatore viapoolun poolun
endlesslove16
1243 80df 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawakemeupx wakemeupx
endlesslove16
0985 dec1 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawakemeupx wakemeupx
endlesslove16
6742 022c 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl