Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

endlesslove16
Reposted fromshakeme shakeme viabesomeoneelse besomeoneelse
endlesslove16
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viabesomeoneelse besomeoneelse
endlesslove16

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viabesomeoneelse besomeoneelse
endlesslove16
Wszystko trwa, dopóki sam, tego chcesz.
— Myslovitz
endlesslove16
endlesslove16
4626 af31
Reposted fromweheartit weheartit
endlesslove16
Jeśli coś sprawia nam przyjemność nie może być złe, prawda?
— April Kepner/ chirurdzy
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
endlesslove16
1563 5e23 500
Reposted fromknwk knwk viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
endlesslove16
Jeśli coś sprawia nam przyjemność nie może być złe, prawda?
— April Kepner/ chirurdzy
Reposted fromresort resort viaoutoflove outoflove
If I had my life to do over again. I’d find you sooner so I could love you longer.
— (via ldr-quotes)
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutoflove outoflove
endlesslove16
Wydawał mi się idealny. Jakby dla mnie wycięty z papieru. Boję się, że takich ludzi więcej nie ma.
— zielonarzabka.blog.pl
Reposted frometernia eternia viaoutoflove outoflove
endlesslove16
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viaoutoflove outoflove
endlesslove16
Nie wolno mi Ciebie chcieć.
— I must forget!
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaoutoflove outoflove
7053 2a47
endlesslove16
9041 704b
Reposted fromoutoflove outoflove
6142 ab22 500

maxfrormers:

Judy Hopps, Zootopia (2016)

endlesslove16
Często mnie pytają ludzie co jest moim celem w życiu oraz największym marzeniem.
Każdy spodziewa się ze będę mówił o pracy, sporcie albo pieniądzach.
A tak naprawdę moim największym marzeniem jest to,
by za 20 lat wciąż móc się przytulać do tej samej kobiety.
Sukcesy w pracy czy w sporcie, czy duże pieniądze są nic nie warte,
kiedy nie masz z kim tego wszystkiego dzielić.
Reposted fromFeroxa Feroxa viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
endlesslove16
Czy można żałować rzeczy, która choć niemądra, była piękna?
— Cassandra Clare – Mechaniczna księżniczka
endlesslove16
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl