Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2017

endlesslove16
5747 76f0 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaJosette Josette
endlesslove16
5701 54a5
Reposted fromoutoflove outoflove viaJosette Josette
endlesslove16
2088 08b5
Reposted fromoll oll viaJosette Josette
endlesslove16
endlesslove16
Dano ci czas i nie zmarnuj go, żyjąc cudzym życiem.
— S. Jobs
Reposted fromLottie Lottie viabesomeoneelse besomeoneelse
endlesslove16
0997 53a9 500
Reposted fromslodziak slodziak viaoutoflove outoflove
endlesslove16
endlesslove16
6419 14ac
endlesslove16
3549 5832
endlesslove16
3519 6776
endlesslove16
endlesslove16
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
endlesslove16
„Chciałbym, żeby każdy człowiek miał szansę kiedyś stać się sławnym i bogatym
oraz żeby kupił wszystko o czym marzył – bo tylko w ten sposób zrozumie,
że nie taki jest cel życia.”
— Jim Carrey
Reposted fromavooid avooid viadum-spiro-spero dum-spiro-spero

September 11 2017

endlesslove16
- Na co chorujesz? - Na strach.
— Elena Ferrante "Historia nowego nazwiska"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
endlesslove16
- Na co chorujesz? - Na strach.
— Elena Ferrante "Historia nowego nazwiska"
Reposted fromdreamadream dreamadream viacytaty cytaty
endlesslove16
Albo walczysz o swoje, albo patrzysz jak przestaje być Twoje. 
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
endlesslove16
9001 6248 500
Reposted fromsobol sobol viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
endlesslove16
4134 18ac 500
Reposted fromweheartit weheartit
endlesslove16
endlesslove16
Jobs mówił, że pamięć o tym, że zaraz umrzesz, to najlepszy sposób na pozbycie się złudzeń, że masz cokolwiek do stracenia.
— Piotr C. "Brud"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl