Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2017

endlesslove16
0245 237e
Reposted fromlittlestories littlestories viaucieknijmi ucieknijmi
endlesslove16
4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
endlesslove16
2123 c908
Reposted fromlittlestories littlestories viaucieknijmi ucieknijmi
endlesslove16
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
endlesslove16
2403 4f9b 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaucieknijmi ucieknijmi
endlesslove16
7847 eff1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
endlesslove16
3408 2c23
Reposted fromoutoflove outoflove viaucieknijmi ucieknijmi
endlesslove16
2898 04bd
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaucieknijmi ucieknijmi
endlesslove16
endlesslove16

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
endlesslove16
5636 a1a6
Reposted fromiamstrong iamstrong viagwiazdeczka gwiazdeczka
endlesslove16
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
endlesslove16
1394 6735
Reposted fromrevalie revalie viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
endlesslove16
endlesslove16
W naszym życiu nic nie jest na stałe. Na tym polega jego urok. Życie to chaos. Ale głęboko wierzę, że ludzie, którzy się obok nas pojawiają dzielą się na dwie kategorie. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
endlesslove16
-A tak poza pracą i studiami to co robisz w życiu?
— najgorsze z najgorszych pytań// z Wojtkiem na piwie
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
endlesslove16
Ja mam czas wieczorem, zajmę się tym.

A nie, czekaj. Jednak pętla Interlude; 22 na Spotify, 40 minut patrzenia na pęknięcie tynku w prawym rogu na suficie tak z tyłu po lewej od okna, trzy tony gruzu na ramionach i szaro.
— przespałam burze, jak mogłam to zrobić, pierwsza majowa burza a mi nawet nic sie nie śniło
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
endlesslove16
Who cares if one more light goes out?
(...)
Who cares when someone's time runs out?
— Linkin Park "One More Light"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
endlesslove16
What’s the worst thing I’ve stolen? Probably little pieces of other people’s lives. Where I’ve either wasted their time or hurt them in some way. That’s the worst thing you can steal, the time of other people. You just can’t get that back.
— Chester Bennington
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl