Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

endlesslove16
0510 7a87
Reposted frompannakreatura pannakreatura viascorpix scorpix
endlesslove16
7439 9ea4
Reposted fromtheatreofdream theatreofdream viascorpix scorpix
endlesslove16
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
endlesslove16
5129 4a91
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
endlesslove16
5151 1b68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
endlesslove16
5156 01e4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
endlesslove16
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
endlesslove16
8759 bd5c
endlesslove16
0918 5ca3
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
endlesslove16
9913 b177 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagwiazdeczka gwiazdeczka
endlesslove16
6603 70aa
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
endlesslove16
8750 2888
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
endlesslove16
8764 cfef
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
endlesslove16
8804 d590
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
endlesslove16
8820 4b75
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
endlesslove16
8829 0aa7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 22 2017

endlesslove16
8849 2e7f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
3868 9385 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viascorpix scorpix
endlesslove16
8580 96c1 500
Reposted fromNanutka Nanutka viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl