Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

endlesslove16
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
— IF YOU KNOW WHAT I MEAN...
endlesslove16
7028 d530
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutoflove outoflove
endlesslove16
4300 90ef 500
Reposted fromdusix dusix viaoutoflove outoflove
endlesslove16
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaoutoflove outoflove
endlesslove16
"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viacytaty cytaty
endlesslove16
Czujesz wzrok na sobie odpowiadasz uśmiechem. Kręci cie to, a nazywasz grzechem.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
endlesslove16
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaitwaslove itwaslove
endlesslove16
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viapoolun poolun
endlesslove16
2630 88d2
Reposted fromkarahippie karahippie viascorpix scorpix
endlesslove16
3315 e4b8
Reposted fromweheartit weheartit viapoolun poolun
3716 d383
Reposted fromAmericanlover Americanlover viapoolun poolun
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viapoolun poolun
endlesslove16
1915 90c5
Reposted frombearded bearded viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
endlesslove16
2333 a7af 500
Reposted fromkazikova kazikova viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
endlesslove16
1167 4b4c 500
Reposted fromsarazation sarazation viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
endlesslove16
endlesslove16
9766 528a 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaitwaslove itwaslove
endlesslove16
5485 c692 500
0104 d97c 500

earsplittingtrumpet:

from R. Kikuo Johnson’s Night Fisher

endlesslove16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl