Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

endlesslove16
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viagwiazdeczka gwiazdeczka
endlesslove16
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viagwiazdeczka gwiazdeczka
endlesslove16
1419 bc03
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
endlesslove16
3392 b9a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
endlesslove16
3348 f09d 500
Reposted fromskrzacik skrzacik viagwiazdeczka gwiazdeczka
endlesslove16
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh viagwiazdeczka gwiazdeczka

Most annoying part of your 20's: Feeling like you're not where you should be, while everyone else SEEMS like they are.

Reposted fromtwice twice vialoveinadream loveinadream

May 14 2017

endlesslove16
6263 fbe9
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viagwiazdeczka gwiazdeczka
endlesslove16
9784 50f1
endlesslove16
Obeznani w przestrzeniach
od ziemi do gwiazd,
gubimy się w przestrzeni
od ziemi do głowy.
— Wisława Szymborska
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
endlesslove16
mówił mi: - w niczym nie wyglądasz tak dobrze jak w niczym
Reposted fromchlebemzkarbidem chlebemzkarbidem viacytaty cytaty
endlesslove16
3864 5bea
Reposted fromkarahippie karahippie viabesomeoneelse besomeoneelse
endlesslove16
Reposted frombluuu bluuu vialoveinadream loveinadream
endlesslove16
Myśl o tym kto będzie cię nosił na rękach. Nie żryj na noc
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vialoveinadream loveinadream
endlesslove16
7234 458e 500
Reposted frompffft pffft viabesomeoneelse besomeoneelse
endlesslove16
5904 1706 500
endlesslove16
8192 3ff3
endlesslove16
endlesslove16
8098 2e63
Reposted fromcalifornia-love california-love viascorpix scorpix
endlesslove16
Z miłością jest tak: kiedy kogoś poznawałem, czekałem na znaki. Teraz wiem, że nie ma tej jedynej, nie ma tego jedynego. Jest decyzja, a potem ciężka praca. I to pewnie najmniej romantyczna rzecz, jaką dziś usłyszysz. Kiedyś usłyszałem od dziewczyny, dojrzałej wbrew pozorom: "Jeżeli mamy być w związku, to chcę mieć dużo seksu i same komplementy". Próbowałem jej wytłumaczyć, że życie tak nie wygląda. Dobrze, że powiedziała mi o swoich oczekiwaniach, ale ja mocno stąpam po ziemi i wiem, że tak się nie da. Że będzie bardzo różnie. Pomyślałem sobie, żeby lepiej się zdecydowała na o 30 lat starszego pana, który będzie klaskał, jak ona zatańczy. Ja mam jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy do zrobienia. I absolutnie nie jestem jej w stanie zagwarantować tego, czego oczekuje.
— Adam Darski "Nergal" w rozmowie z Angeliką Swobodą.
Reposted frommhsa mhsa viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl