Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

endlesslove16
1111 bd0e 500
Reposted frompiehus piehus viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
endlesslove16
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
endlesslove16
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viabeltane beltane
endlesslove16
0513 17d5 500
Reposted fromonlyman onlyman viabeltane beltane
endlesslove16
9533 42b9 500
Reposted fromelegy elegy viamadinsane madinsane
endlesslove16
1935 b3d6 500
Reposted fromczinok czinok viamadinsane madinsane
endlesslove16
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie viamadinsane madinsane
endlesslove16
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda viamadinsane madinsane
endlesslove16
1967 81aa 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabeltane beltane
endlesslove16
1695 212c 500
Reposted fromsoftboi softboi viabeltane beltane
endlesslove16
endlesslove16
Reposted frombluuu bluuu viabeltane beltane
endlesslove16
Reposted frombluuu bluuu viabeltane beltane
endlesslove16
0824 ad43
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabeltane beltane
2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viabeltane beltane
endlesslove16
9977 f599 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawelovekate welovekate
endlesslove16
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach viawelovekate welovekate
endlesslove16
Moje myśli są bezdomne
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty

March 09 2019

endlesslove16
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viabeltane beltane
endlesslove16

Czternastoletnia sanitariuszka myśli zasypiając


Żeby wszystkie kule na świecie 
trafiły we mnie, 
toby już nie mogły trafić w nikogo.

I żebym umarła tyle razy, 
ile jest ludzi na świecie, 
żeby oni nie musieli już umierać, 
nawet Niemcy.

I żeby ludzie wcale nie wiedzieli, 
że ja umarłam za nich, 
żeby nie było im smutno.

Anna Świrszczyńska

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl