Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

endlesslove16
9980 6ef4 500
Reposted fromyikes yikes viascorpix scorpix

March 18 2018

endlesslove16
5754 0e64 500
Reposted fromteijakool teijakool viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16
Miłość? A co to takiego, kochanie? Miłość? A co to takiego? Zapomniałem. Miłość - kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze.  Nie pamiętasz? 
Reposted fromzwierzewyzsze zwierzewyzsze viacytaty cytaty
endlesslove16
8063 394f 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaaisolro aisolro
endlesslove16
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaaisolro aisolro
endlesslove16
5591 c755 500
Reposted fromtfu tfu viaaisolro aisolro
endlesslove16

Wiecie co? Ja już chyba to rozgryzłam. Żeby żyć, trzeba chcieć żyć. Wstawać i to wcześnie, ale nie mieć z tego powodu skwaszonej miny tylko myśleć, że czeka nas cudowny dzień do wykorzystania. Iść tam gdzie trzeba z uśmiechem bo tylko wtedy jesteśmy atrakcyjni. Robić swoje gówno bez marudzenia, zamiast kląć na to w myślach użyć ich do szukania jasnych stron. Wracać do domu i jeść obiad. Zamiast lecieć do komputera wziąć zeszyt i pouczyć się albo najlepiej poddać się swojemu hobby. Zamiast odpalać internet, odpalić muzykę, otworzyć na oścież okno i posłuchać duszy. W weekend wyjść z domu z przyjaciółmi, a nie się od nich odgradzać. Pomagać ludziom, otworzyć się choć troszeczkę, wiecie o czym mówię - uchylić chociaż drzwi tak na szerokość łańcucha. Zacząć zmieniać to, czego nie lubimy, uzbrajając się przy tym w cierpliwość. Mamy za mało czas żeby smucić się za coś, co już dawno zapomniał czas, nie żyjemy w końcu w przeszłości. Zostaw tego złamasa, niech mu się wiedzie z tą  wywłoką - na ciebie też przyjdzie czas. Zostaw te wszystkie rany i pozwól im się zagoić, nie sprawiaj bólu samej sobie, nie krzywdź się. Rozkwitnij, bądź piękna i każdego dnia żyj. 

Każdego dnia zachowujmy się tak, jakbyśmy z dźwiękiem budzika rodzili się na nowo.

Bez przeszłości i ran jakie zadała. 

Nie wiemy kiedy Bóg nas stąd zabierze, bierzmy to, co mamy. 

— 03:05 / zainspirowana smutkiem przyjaciółki.
Reposted fromriseme riseme viaaisolro aisolro
endlesslove16
Reposted from777727772 777727772 viaaisolro aisolro
endlesslove16
endlesslove16
Play fullscreen
Chcieliśmy być za blisko, miłość założyła nam kaganiec.
A my głuchoniemi odwróceni tyłem.
Wiem, że mnie kochasz, ale pocałuj mnie w miłość na chwilę.
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty
endlesslove16
2299 7b18
endlesslove16
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
     
— Rouge
Reposted fromitwaslove itwaslove viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16

Jeśli on po pierwszym czy drugim seksie uciął kontakty i się do Ciebie nie odzywa,to jest to to tylko kawał chuja i zjeba, który niejedną kobietę tak już potraktował.

Pump and dump. A później następna.

I nie. Nic się z tym nie da zrobić.
Jesteś jedną z całego szeregu idiotek.

Wybrałaś chłopca, chłopiec w piaskownicy przywalił ci łopatką.

Mężczyzna tym różni się od chłopca że na początku niczego nie obiecuje.

Nie pisze: to Ciebie szukałem całe życie. I wpadłem na Ciebie przypadkiem, bo wpaść można co najwyżej w gówno, jak się po trawniku nocą spaceruje.

Szukaj mężczyzn nie chłopców. Nie frajerów, którzy udając zakochanych pociskają Ci kit. Nie chujków, którzy obiecują wielką miłość po trzech minutach znajomości, Nie gówniarzy, którzy po to aby przedymać laskę opowiadają jak tęsknią i jak im zależy.

Zdradzę Ci tajemnicę. Żadnemu facetowi nie zależy po dniu znajomości. Po dwóch dniach znajomości. A nawet po miesiącu. Przepraszam, zależy co najwyżej aby pała była dobrze obrobiona.

Chłopca od mężczyzny różni też to, że kiedy już wie, że nic między wami nie będzie powie o tym szczerze i wytłumaczy dlaczego.

Nie da się kogoś zmusić do miłości.

Ale powtórzę jeszcze raz szukaj mężczyzn, nie chłopców.

— Piotr C.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16
8443 7f6f
Reposted fromiamstrong iamstrong
endlesslove16
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16
0741 16b0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
endlesslove16
0743 e721
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
endlesslove16
2278 2980 500
Reposted fromabsolem absolem viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl