Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

endlesslove16
7616 1c17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
endlesslove16
“You must love in such a way that the person you love feels free.”
— — Thich Nhat Han
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
endlesslove16
7655 d6b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
endlesslove16
3682 f609 500
Reposted fromipo ipo viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16
7658 9609
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
endlesslove16
7592 5e7e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
1470 4dd9 500

l-art-est-cochon:

pas toujours

Reposted fromamatore amatore viawakemeupx wakemeupx
endlesslove16
8831 023b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
endlesslove16
3664 4bf7 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viawakemeupx wakemeupx
endlesslove16
endlesslove16
8834 cd6d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
endlesslove16
8832 d3e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
endlesslove16
8835 0bd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
endlesslove16
8837 3962
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawakemeupx wakemeupx
endlesslove16
(…) myśl moja, jak wściekły bumerang, wciąż wracała do pewnej sprawy, do pewnego człowieka, którego kochałem naprawdę ze wszystkim złym i dobrym, co tylko może dać miłość, i przypominałem sobie tę noc, kiedy prowadziłem ją do siebie do domu po raz pierwszy, padał wtedy śnieg pomieszany z deszczem, nad miastem kulił się listopad i brnęliśmy przez kałuże w milczeniu, nie mówiąc do siebie ani słowa, tak że słychać było w ciszy miasta tylko nasze kroki i krople spadające ze skostniałych drzew; a potem przyszedł ranek i kiedy obudziłem się koło niej, nie odczułem ani radości, ani szczęścia, tylko po prostu strach, nikczemny, zwierzęcy strach, że to się kiedyś, nieuchronnie, jak wszystko dobre skończy lub zamieni w gnojowisko, i dopiero wtedy zrozumiałem, na czym polega nędza i głupota tego wszystkiego, co ludzie dotąd napisali o uczuciach;(…)Przypomniałem sobie te wszystkie następne miesiące, które nastąpiły potem, kiedy brnąłem przez miasto, przez ludzi, przez życie, z tępym bólem czegoś, co nazywa się sercem, ale jest chyba tylko samym, właściwym, prawdziwym, jedynym piekłem; kiedy codziennie umierałem i zmartwychwstawałem na nowo, aby kochać i aby przegrywać swoją miłość; i kiedy zrozumiałem, że właściwie w tej największej sprawie życia ludzie nie są w stanie pomóc sobie nawzajem i że są wobec siebie bezwładni jak kukiełki, którym puszczono sznureczki. 
— Marek Hlasko
Reposted fromhormeza hormeza viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16
4813 9b93 500
Proste nienachalne pytania
Reposted fromoblivions oblivions viairbjarbirb irbjarbirb
endlesslove16
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
endlesslove16
Reposted fromFlau Flau viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

May 16 2019

endlesslove16
7592 5e7e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
endlesslove16
7616 1c17
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl